همزيستي مسالمت آميز از ديدگاه اسلام

همزيستي مسالمت آميز از ديدگاه اسلام

همزيستي مسالمت آميز از ديدگاه اسلام

در این پژوهش همزيستي مسالمت آميز از ديدگاه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.

قالب فایل word  قابل ویرایش و تعداد صفحات 66 صفحه میباشد. 

انسان موجودي اجتماعي است که با تشکيل جوامع کوچک و بزرگ به رفع نيازهاي خود مي پردازد. امروزه به خلاف گذشته با افزايش سرسام آور جمعيت کره زمين ودرنتيجه افزايش احتياجات و نيازهاي انسانها، بسيار بيشتر از گذشته زمينه ي تنازع و تضاد افزايش يافته است. با اين حال تجربه ي چندين قرن تعارض و جنگ به خوبي به انسانها فهمانده که تا در فضايي به دور از درگيري درکنار يکديگر زندگي نکنند نمي توانند آنگونه که شايسته است نيازهاي مادي ومعنوي خود را در بر آورده سازند. در حقيقت مي توان گفت تلاشهاي جدي بشريت پس از آغاز قرن بيستم و بخصوص با پشت سرگذاراندن دو جنگ هانمانسوز جهاني در جهت کاهش روابط خصمانه و بهبود و ارتقاء روابط دوستانه آغاز شد. از اوايل همين قرن بود که اصطلاحي تحت عنوان «همزيستي مسالمت آميز» وارد ادبيات سياسي گرديد. و کم کم رنگ و بوي حقوقي يافت اگر چه چنين اصطلاحي در منشور ملل متحد يافت نمي شود ولي محتواي آن در خصوص صلح و همکاري بين المللي در منشور و بسياري از اسناد حقوق بين المللي آمده است.

فهرست

طرح بحث.. 2

سوال اصلي. 3

پيشينه بحث.. 5

روش تحقيق. 5

سازماندهي تحقيق. 5

بخش اول: همزيستي مسالمت آميز در حقوق بين الملل. 6

فصل اول:تاريخچه ي همزيستي مسالمت آميز. 6

فصل دوم: تعريف و تبيين اصل همزيستي مسالمت آميز. 8

بخش دوم: ديدگاه اسلام درخصوص همزيستي مسالمت آميز. 11

گفتار چهارم: اعمال یهودیان نسبت به مسیحیان. 25

گفتار پنجم: جنگ نزد یهود 25

مبحث دوم: دین مسیحیت.. 26

گفتار اول: دیدگاه نظری اسلام در زمینه «اصل همزیستی مسالمت‏آمیز». 30

گفتار دوم: سیره عملی. 35

1ـ3ـ رفتار مسالمت‏آمیز پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با کفار قریش.. 39

2ـ3ـ رفتار مسالمت‏آمیز پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با یهود 41

3ـ3ـ رفتار مسالمت‏آمیز پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با مسیحیان. 43

گفتار سوم: اصالت صلح و همزیستی یا جنگ و قتال در اسلام؟ 44

نظریه اوّل: اصالت جنگ و قتال در اسلام 45

استثنایی بودن جنگ در اسلام 48

فصل دوم اصالت صلح يا جنگ در اسلام 53

نتيجه. 56

منابع. 58

 


اینجا هم مشاهده کنید